O projektu

Portál Pomáháme si navzájem je určen rodinám nadaných a úspěšných děti ČR, které prostřednictvím této platformy mohou zdarma získávat, ale i nabízet věci, které k rozvoji své činnosti potřebují nebo naopak již nepotřebují.

V rámci široce zaměřených aktivit Nadačního fondu Zlatý oříšek na podporu nadaných a šikovných dětí České republiky se tak jedná o další formu pomoci, která chce rodinám a jejich dětem nabídnou šanci k dalšímu rozvoji jejich činnosti a úsporu často nemalých finančních nákladů, které tak tyto rodiny mohou využít jiným způsobem.

Rádi bychom tímto projektem také podpořili celospolečenský trend sdílení zdrojů a udržitelnosti, kdy dle našich zkušeností víme, že se v rodinách nejen nadaných dětí se vyskytují již nepotřebné, avšak užitečné věci, které mohou jiným rodinám a jejich aktivním dětem nadále velmi pomáhat.

Pokud chcete něco užitečného darovat, zaregistrujte se zde.
Pokud chcete získat darem některou z nabídek, přečtěte si podmínky pro získání daru zde.
Obecné podmínky pro dárce i obdarované naleznete zde.

Nadační fond Zlatý Oříšek
ĆPP Veolia
separator
ALZA Activa